רש"י על דברים לא טז

רש"י על דברים • פרק לא >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"נכר הארץ" - גויי הארץ