רש"י על דברים לא ו

רש"י על דברים • פרק לא >>
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"לא ירפך" - לא יתן לך רפיון להיות נעזב ממנו