רש"י על דברים לא יז

<< רש"י על דברים • פרק לא
ב • ו • ז • ט • י • יא • יב • יד • טז • יז • יט • כ • כא • כג • כו • כח • כט • 


"והסתרתי פני" - כמו שאיני רואה בצרתם