רש"י על בראשית לט ז

<< רש"י על בראשית • פרק לט
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ותשא אשת אדוניו וגו'" - כל מקום שנאמר אחר סמוך