רש"י על בראשית לט ג

רש"י על בראשית • פרק לט >>
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"כי ה' אתו" - שם שמים שגור בפיו (ב"ר)