רש"י על בראשית לט ד

<< רש"י על בראשית • פרק לט
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וכל יש לו" - הרי לשון קצר חסר אשר