רש"י על בראשית לט כג

<< רש"י על בראשית • פרק לט
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"באשר ה' אתו" - בשביל שה' אתו