רש"י על בראשית לט יז

<< רש"י על בראשית • פרק לט
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 


"בא אלי" - לצחק בי העבד העברי אשר הבאת לנו