רש"י על בראשית לט ט

רש"י על בראשית • פרק לט >>
א • ג • ד • ו • ז • ט • י • יא • יד • טז • יז • יט • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וחטאתי לאלהים" - בני נח נצטוו על העריות