רש"י על איוב לד לג

<< רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"המעמך ישלמנה כי מאסת וגו'" - כך אמר אליהו לאיוב המעמך היה לו להקב"ה להימלך בפירעון תשלומין ממך

"כי מאסת" - לאמר מאסתי לא לעולם אחיה (לעיל ג) יתר ידו ויבצעני (לעיל ו) סבור אתה שיגבה ממך לפי דעתך ורצונך ואתה תבחר התשלומין ולא אני במקום הקב"ה דבר אליהו בתמיה