רש"י על איוב לד כג

רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"כי לא על איש ישים עוד" - כלומר אמרת לא אך ישים בי (לעיל כג) רק חטאי לבדי ואני משיבך לא ישים הקב"ה על בריותיו עלילות תוספת על פשעם עוד ל' תוספת

"להלוך אל אל במשפט" - כשהוא בא על בריותיו להתווכח עמהם