רש"י על איוב לד יח

<< רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"האמור למלך בליעל" - וכי הגון וראוי לאמר למלך בליעל ולאמר רשע אל נדיבים