רש"י על איוב לד כז

<< רש"י על איוב • פרק לד
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"אשר על כן סרו מאחריו" - כמו (במדבר י) על כן ידעת חנותינו במדבר כמו מפני אשר סרו מאחריו והביאו לפניו ועליו צעקת דלים