רש"י על איוב לד כו

<< רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"תחת רשעים" - במקומם

"ספקם" - לאנשי סדום

"במקום רואים" - לעין כל