רש"י על איוב לד כט

רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"והוא ישקיט" - משקיט את הדלים מאותן העושקים ומי ירשיע עוד ובעוד שהסתיר פנים מי ישורנו

"ועל גוי ועל אדם יחד" - כיחידים כמרובים שוה לפניו להשקיט ולהסתיר פנים