רש"י על איוב לד ו

<< רש"י על איוב • פרק לד
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"אכזב" - אכזיב שופטי שלא דנני אמת

"אנוש" - חולה מכתי כמו ויאנש (שמואל ב יב)

"חצי" - נגעי