רש"י על איוב לד ל

<< רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"וישקוט) ממלוך אדם חנף ממוקשי עם" - על דלים שמלך

"ממוקשי עם" - עון ולאלוה כזה לא היה לך לומר בליעל ורשע