רש"י על איוב לד כד

<< רש"י על איוב • פרק לד >>
ג • ה • ו • ט • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לו • לז • 


"ירוע" - ירוצץ כמו רוע התרועעה (ישעיהו כד)

"ויעמד אחרים" - במקומם