מ"ג איוב לד כד


<< · מ"ג איוב · לד · כד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ירע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָרֹעַ כַּבִּירִים לֹא חֵקֶר וַיַּעֲמֵד אֲחֵרִים תַּחְתָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָרֹ֣עַ כַּבִּירִ֣ים לֹא־חֵ֑קֶר
  וַיַּעֲמֵ֖ד אֲחֵרִ֣ים תַּחְתָּֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירוע" - ירוצץ כמו רוע התרועעה (ישעיהו כד) "ויעמד אחרים" - במקומם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירוע" - הנה ירוצץ חזקים אין חקר להם ומעמיד אחרים במקומם על ממשלתם 

מצודת ציון

"ירוע" - ירוצץ כמו תרועם בשבט ברזל (תהלים ב)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כד-כה) "ירוע". שראוי ע"פ המשפט "שירוע" וירוצץ רשעים "כבירים אין חקר, ושיעמיד" אנשים "אחרים" שאינם רשעים "תחתם" ובמקומם. וזאת יעשה כדי "שלכן יכיר מעבדיהם". שבזה יסבב שכל העולם יכירו העונש של מעשי הרשעים וקיבול שכר עבודתם שעבדו לרע. ר"ל שיהיה רעש הארץ במקום שעומדים שם צדיקים ורשעים ביחד. וה' ישגיח בהשגחתו הפרטיית שכל הרשעים שימצאו שמה יאבדו ברעש ותרוצץ גולגלתם וכל הצדיקים שימצאו שם יעמדו וישארו במקומם. ואז יראו כולם שיש השגחה ושיש הבדל בין צדיק ורשע. וה' לא עשה כן לאבד את הרשעים באופן נגלה כזה. רק "והפך לילה וידכאו". שלא דכאם ביום ובגלוי להכיר מעבדיהם רק הפכם ודכאם בלילה ובצנעה. וזה עשה.

ביאור המילות

"ירוע". ירוצץ וישבר, "תחתם", במקומם:
 

<< · מ"ג איוב · לד · כד · >>