מ"ג הושע ב ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִמְרוּ לַאֲחֵיכֶם עַמִּי וְלַאֲחוֹתֵיכֶם רֻחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִמְר֥וּ לַאֲחֵיכֶ֖ם עַמִּ֑י וְלַאֲחוֹתֵיכֶ֖ם רֻחָֽמָה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

נְבִיַיָא אֱמָרוּ לַאֲחֵיכוֹן עַמִי תּוּבוּ לְאוֹרַיְתִי וְעַל כְּנִישַׁתְכוֹן אֲרַחֵם:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמרו לאחיכם עמי" - כתרגומו תובו לאורייתי ועל כנישתכון ארחם

רד"ק (כל הפרק)(כל הפסוק)

אמרו לאחיכם עמי:    פירש רב סעדיה גאון ז"ל, אומר לשבט יהודה ובנימין אחיכם עשרת השבטים שהיו קרואים "לא עמי" בזמן שהיו עושים הרע בעיני ה', בזמן שיבת הגלות אמרו להם "עמי":

ולאחותיכם רחמה:    ולפי שהמשל היה בבן ובת אמר אחיכם ואחותיכם. ומלת ו"אחותיכם" ברבוי אחד לבד, כי היה לו לומר בשני רבוים 'אחיותיכם' כמו (יהושע ב, יג): "את אחי ואת אחיותי":

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אמרו" - אתם בני יהודה ובנימין אמרו על אחיכם בני עשרת השבטים שהם עמי כמותכם עם כי מהרתי להגלותם ממכם וקראתים אז לא עמי וכן אמרו רחמה על אחותיכם הם נשי עשרת השבטים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אמרו", ר"ל אחר שיהיה מספר בני ישראל כחול הים וכו' א"כ אני מצוה אל הבנים ואל הבת "שתאמרו לאחיכם" (שרצו לקראו בשם לא עמי) שהם "עמי, ולאחותיכם" (שרצו לקראה בשם לא רוחמה) שהיא "רוחמה", אחרי שלעתיד יהיו עם ה' וה' ירחמם ובזה טען נגד ה' שרצה שישלח את אשתו ויקראו לבניו לא רוחמה ולא עמי, ומבקש שכן ה' יאמר להם עמי אתם, ע"ש העתיד:


ביאור המילות

"ולאחותיכם". היה ראוי "לאחיותיכם", כמו את אחי ואת "אחיותי" (יהושע ב' י"ג), או שיאמר "אחותכם" בלשון יחיד, אולם מצאנו פעל זה בריבוי אחד, ואחותיך סדום ובנותיה (יחזקאל ט"ז נ"ה), ועמ"ש בזה בס' התו"ה ויקרא (סי' שפ"ז) על וחמישיתיו:

 

<< · מ"ג הושע · ב · ג · >>