ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/ספר במדבר

פרשת נשאעריכה

פרשת נשא יש בה שבעה מצות עשה ואחת עשרה לא תעשה.


פרשת בהעלותךעריכה

פרשת בהעלותך יש בה שלשה מצות עשה ושתי מצות לא תעשה.


פרשת שלח לךעריכה

פרשת שלח יש בה שתי מצות עשה ומצות לא תעשה אחת.


פרשת ויקח קרחעריכה

פרשת קרח יש בה חמשה מצות עשה וארבעה מצות לא תעשה.


פרשת זאת חוקתעריכה

פרשת חוקת יש בה שלשה מצות עשה.

פרשת פנחסעריכה

פרשת פנחס יש בה ששה מצות עשה.


פרשת ראשי המטותעריכה

פרשת מטות יש בה מצות עשה אחת ומצות לא תעשה אחת.


פרשת אלה מסעיעריכה

פרשת מסעי יש בה שתי מצות עשה וארבע מצות לא תעשה.