ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שפד

שלא לשבור עצם מעצמות פסח שניעריכה

שלא לשבר עצם מכל עצמות הפסח. שנאמר (במדבר ט יב) ועצם לא ישברו בו. כל ענין לאו זה מכון בלאו הבא על זה גם כן בפסח ראשון בסדר בא אל פרעה והוא שם (מצוה טז), תראנו משם אם רצונך לדעת.

הערותעריכה