ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שפג

שלא להותיר כלום מבשר פסח שני למחרתועריכה

שלא להותיר כלום מבשר הפסח שני למחרתו שהוא יום חמשה עשר באיר, שנאמר (במדבר ט יב) לא ישאירו ממנו עד בקר. כל ענינה בלאו הבא על זה בפסח ראשון, הכתוב בסדר בא אל פרעה, והוא שם לאו שני (מצוה ח).

הערותעריכה