ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/שעה

שלא יאכל הנזיר זרע הענביםעריכה

שלא יאכל הנזיר זרע הענבים, שנאמר (במדבר ו ד) מחרצנים ועד זג לא יאכל. כל ענינה במצות הקודמות. ואם אכל מהן כזית לוקה.

הערותעריכה