ספורנו/במדבר

פירוש ספורנו על חומש במדברעריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלו