<< · ספורנו · במדבר · ב · >>

יז עריכה

"ונסע אהל מועד" בתוך המחנות. בין שני הדגלים הנזכרים: " כאשר יחנו" שכשיגיע מחצית כל הדגלים יהיה המשכן מוקם לגמרי באמצע כולם כי תכף אחר דגל ראובן נסעו הקהתים נושאי המקדש שהוא עיקר המועד כאמרו ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת: " כאשר יחנו" ובכן היה אז כולו באמצע כל המחנות גם בעת המסע:


לג עריכה

"והלוים לא התפקדו" גם בסכום כל שאר השבטים: " כאשר צוה ה' את משה" באמרו ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל: