ספורנו/במדבר/כט

להעריכה

"עצרת תהיה לכם" כמו שהתבאר בפרשת אמור: