משמרת הקודש

ספר
משמרת הקודש
השומר קדושת האדם ללכת בדרכי חיים ולסור ממוקשי מות

אשר עליה נאמר "מוֹקֵשׁ אָדָם יָלַע קֹדֶשׁ" (משלי כ, כה)
אשר חבר התורני הרבני המופלא והמקובל מוהר״ר משה במהור׳ יעקב מק״ק סטנאב לזכות את הבריות

וחלקם לב׳ חלקים:
חלק א בליקוטי דינים מארח חיים, וסדרם לסדר ימות השבת וחדשי השנה דבר בעתו מה טוב, ובו כללים הנהגות ישרות מספר ״משנת חסידים״ וקצות כונות ומוסר רב הערך
וגם משאר ג׳ ש״ע – י״ד וח״מ וא״ע - ליקט מהם כדת מה לעשות ולדבר ולחשוב לעת׳ ידועי׳ ושאר רוב ליקוטי של הג׳ ש״ע י״ד וח״מ וא״ע חלקים לחלק בפ״ע

משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תליי בו


תוכן עריכה

דפי פתיחה עריכה

חלק א

חלק ב


מהדורות סרוקות עריכה