מצוה:לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין


לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ זִמָּה הִוא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן וְלֹא תִהְיֶה זִמָּה בְּתוֹכְכֶם. (ויקרא כ, יד)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, פרק יב
ספר המצוות לרמב"ם: עשה רכח    השגות הרמב"ן: אינו מונה מצוה זו    ספר החינוך: מצוה רסא    ספר מצוות גדול: עשה ק