סמ"ג עשה קא

<< · סמ"ג · עשה · קא · >>


מצות עשה קא - להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין

מצוות צט-קב: ארבע מיתות בית דין

הרג
מצות הנהרגים [פרק ארבע מיתות דף נ״ב], והם הרוצח ואנשי עיר הנדחת. מתיזין את ראשן בסייף כדרך שהמלכים עושין.