ספר המצוות עשה רכז

<< · ספר המצוות · עשה · רכז · >>

המצוה להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין


היא שצונו לחנוק העוברים על קצת מצות מיוחדות. והוא אמרו יתברך מות יומת, והנה נרמוז במצות לא תעשה על המצות שחייבין עליהן חנק.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעי ממסכת סנהדרין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/ase227