ספר המצוות עשה רכח

<< · ספר המצוות · עשה · רכח · >>

המצוה לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין


היא שצונו לשרוף העוברים על קצת מצות הוא אמרו יתברך באש ישרפו אותו ואתהן, והנה נרמוז במצות לא תעשה המצות שחייבין עליהן שרפה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/ase228