מצוה:להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה


להתקין יתד לחפור בו במחנה המלחמה

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל אֲזֵנֶךָ וְהָיָה בְּשִׁבְתְּךָ חוּץ וְחָפַרְתָּה בָהּ וְשַׁבְתָּ וְכִסִּיתָ אֶת צֵאָתֶךָ. (דברים כג, יד)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מלכים ומלחמות, פרק ו
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קצג    ספר החינוך: מצוה תקסז    ספר מצוות גדול: עשה קיט  1. ^ כדאמר בפ״ק מי שמת דף פ״ו וכל הסוגיא בספרי פרשה תצא