ספר המצוות עשה קצב


מצות עשה קצב - להתקין מקום להיפנות בו במחנה המלחמה

היא שצונו כשיצאו חילותינו למלחמה להכין להם דרך חוץ מהמחנות לצאת בו העם, ולא יעשה איש צרכיו בכל מקום ובין המלונות כמו שיעשו האומות.

והוא אמרו יתעלה ויד תהיה לך. ולשון ספרי אין יד אלא מקום שנאמר והנה מציב לו יד.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase192