מצוה:לא לעבוד בבהמה כלאיים


לא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות יחדיו

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו. (דברים כב, י)

בחז"ל
משנה: מסכת כלאים, פרק ח

בראשונים
משנה תורה: הלכות כלאים, פרק ט
ספר המצוות לרמב"ם: לאו ריח    ספר החינוך: מצוה תקנ    ספר מצוות גדול: לאו רפב

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן רצז*