ספר המצוות לאו ריז


מצות לאו ריז - לא להרביע בהמה כלאיים

שהזהירנו מהרבעת כלאי בהמה, והוא אמרו יתעלה "בהמתך לא תרביע כלאים(ויקרא יט, יט). וכל זמן שירביע – לוקה. ותנאי שירכיב בידו איבר הזכר בנקבה, כמכחול בשפופרת. ובביאור אמרו (בבא מציעא צא.) במנאפים ובכלאים – עד שיכניס כמכחול בשפופרת, ואז ילקה.

וכבר התבארו מצוה זו בפרק ח' מכלאים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo217