ספר המצוות לאו ריט

<< · ספר המצוות · לאו · ריט · >>

המצוה לא לחסום בהמה בשעת מלאכתה


שהזהירנו ממנוע הבהמה מאכול מהדבר שתעבוד בו עבודתה, כגון שתדוש בגורן או שתשא תבן על גבה ממקום למקום לא תמנע מאכול ממנו. והוא אמרו יתעלה לא תחסום שור בדישו.

והתבאר שאחד השור ואחד כל בהמה בלאו דחסימה אלא שדבר הכתוב בהווה ושוה הוא הדיש או שאר המלאכות לא תמנע מאכול בשעת מלאכה מהדבר שתעבוד בו, וכל מי שמנע בה לוקה ואפילו חסמה בקול.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בבבא מציעא.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo219