מצוה:לא להלוות בריבית לישראל


לא להלוות בריבית לישראל

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

אֶת כַּסְפְּךָ לֹא תִתֵּן לוֹ בְּנֶשֶׁךְ וּבְמַרְבִּית לֹא תִתֵּן אָכְלֶךָ. (ויקרא כה, לז)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות מלווה ולווה, פרק ד
ספר המצוות לרמב"ם: לאו רלה    ספר החינוך: מצוה שמג    ספר מצוות גדול: לאו קצא

באחרונים
שולחן ערוך: טור יורה דעה, סימן קנט-קעז