סמ"ג לאו קפט

<< · סמ"ג · לאו · קפט · >>


מצות לאו קפט - לא למשכן כלים שעושה בהם אדם מזונותיו

( ראה מצוה ק"צ )