ספר המצוות לאו רלד

<< · ספר המצוות · לאו · רלד · >>

המצוה לא לתבוע חוב מעני בעת שנודע שאינו יכול לפרוע


הזהיר שלא לבקש המלוה מן הלוה כשנדע שלא יכול לפרוע. והוא אמרו לא תהיה לו כנושה.

ובגמרא מציעא (דף ע"ה: ) מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו שנאמר לא תהיה לו כנושה. ובמכילתא לא תהיה לו כנושה שלא תראה לו בכל זמן. ודע שזאת האזהרה כוללת גם כן מי שיבקש חוב של רבית, וכן אמרו שמי שילוה ברבית עובר על לא תהיה לו כנושה כמו שאבאר במה שאחר זה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo234