פתיחת התפריט הראשי

ספר המצוות לאו רלו


מצות לאו רלו - לא ללוות בריבית מישראל

הזהיר הלווה שלא ללוות בריבית. והיה ההיקש שיהיה המלוה עובר כי הוא החוטא, והלווה בלתי עובר כי הוא אינו רוצה בחמסו. ושיהיה דומה לאונאה, שיעבור עושה האונאה, לא מי שנעשית לו האונאה. ולכן באה האזהרה גם כן ללוות בריבית, והוא אמרו "לא תשיך לאחיך(דברים כג, כ) ובא הפירוש: לא תנשך.

ובביאור אמרו בגמרא מציעא (דף עה:) לווה עובר משום "לא תשיך" ומשום "ולפני עור לא תתן מכשול", כמו שנבאר בזכרנו מצוה זו.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo236