מצודות על תהלים סח כב

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"קדקד שער" - כן נקרא גובה הראש כי שם נחלק שער הראש אילך ואילך ומוסב על ימחץ לומר בהם ימחץ קדקד של מי שהוא מתהלך ואוחז באשמיו ולא שב מהם

"אך וגו'" - אך במיני המיתות ההם ימחץ ראש אויביו ולא ראשינו

מצודת ציון

"ימחץ" - ענין רציצה ופציעה כמו מחצת ראש (חבקוק ג')