מצודות על תהלים סח טו

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"בה" - בהארץ ההיא תתלבן כשלג אתה העדה היושבת בגולה בצלמות

"בפרש" - אז כאשר יפרש שדי לגרש מלכי האומות מא"י

מצודת ציון

"בפרש" - מלשון הפרשה ופרוד

"תשלג" - מלשון שלג

"בצלמון" - מלשון צלמות ור"ל חושך