מצודות על תהלים סח טז

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"הר גבנונים וגו'" - הר בית ה' שהוא מקטני ההרים הוא לכם הר בשן כי זכות המקדש עומדת לכם ורועה אתכם כהר בשן שהוא מקום מרעה

"הר אלהים וגו'" - הר סיני אשר ירד עליו אלהים הוא לכם הר בשן ר"ל כמו שהר בשן הוא דשן ושמן ומקום מרעה כן הוא לכם הר סיני כי זכות התורה שקבלתם שמה היא הרועה אתכם ומגין עליכם

מצודת ציון

"הר בשן" - הוא מקום דשן ושמן כמ"ש שמעו וגו' פרות הבשן (עמוס ד')

"גבנונים" - מלשון גב וגובה והנוני"ן באים להקטין כמו האמינון אחיך (שמואל ב י"ג)