מצודות על תהלים סח לב

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"תריץ ידיו" - הרגלים יהיו מריצים את הידים להביא בהם תשורה לה' (כי בריצת הרגלים גם הידים יריצו בכללות הגוף)

"יאתיו" - כאשר יגער בעשו ותבא הגאולה אז הגדולים ממצרים יבואו עם תשורה לה' בהודאה על מפלת עשו כי לאויבים המה לו

מצודת ציון

"יאתיו" - יבואו כמו אתא בוקר (ישעיהו כ"א)

"חשמנים" - עניינו גדולים וחשובים וכן חשמונאי ובניו

"מני" - כמו מן

"תריץ" - מלשון ריצה ורדיפה