מצודות על תהלים סח לא

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"מתרפס" - נעשה מרמס ר"ל מוכנע וירוד בעבור רצוי הכסף כי מבלעדי הכסף אין לרצותו להכניע זדון לבו

"בזר עמים" - בזדון לבו מפזר עמים ובכל זמן חפצים במלחמה

"חית קנה" - הוא עשו הדומה לחיה הדרה בין הקנים אשר ביער והמה עדה החזקה בין עגלי האומות ר"ל החזקה שבהם

מצודת ציון

"גער" - ענין צעקת נזיפה

"אבירים" - חזקים

"מתרפס" - ענין רמיסה כמו ברגליה רפסה (דנייאל ז')

"ברצי" - מלשון רצוי

"בזר" - כמו פזר כי בומ"ף מתחלף וכן ורכוש להם יבזור (שם י"א)

"קרבות" - מלחמות כמו ביום קרב (לקמן ע"ח)