מצודות על תהלים סח יג

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"ונות בית" - הכנסיה הדרה מעולם בבתי הארץ ההיא תחלק לעצמה שלל מלכי הצבאות ההמה

"צבאות" - וזהו הבשורה שמלכי צבאות האומות יהיו נדודים מא"י

מצודת ציון

"ידדון" - מלשון נדידה

"ונות" - מלשון נוה ומדור

"שלל" - ענין ביזה