מצודות על תהלים סח כח

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"שרי זבלון וגו'" - וכן גם המה ריגמום באבנים ומוסב למעלה לומר ראויים המה לנס כי אינם כפויי טובה ומודים על הנס

"רגמתם" - היו רוגמים עליהם באבנים כי היו מתקנאים בהם

"שם" - בעבור הירידה אל הים שירדו שם זכה בנימין צעיר השבטים לצאת ממנו שאול המלך להיות רודה ומושל בישראל כי הם ירדו תחלה אל הים ובעבור זה זכו למלוכה כן ארז"ל

מצודת ציון

"צעיר" - קטן

"רודם" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (לקמן קי)

"רגמתם" - ענין השלכת אבנים