מצודות על תהלים סח י

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"גשם נדבות" - כשבאו לארץ הזלת עליה גשמי נדבה ר"ל לא בגמול המעשה כי אם בנדבה

"נחלתך ונלאה" - כשהיתה נחלתך עייפה וצמאה למטר הלא אתה ה' כוננתה אותה במטר רב

מצודת ציון

"תניף" - ענין הזלה והתכה כמו ונופת צופים (לעיל יט)

"ונלאה" - הוי"ו יתירה והוא ענין עייפות כמו ונלאתי כלכל (ירמיהו כ)