מצודות על תהלים סח ט

<< מצודות על תהלים • פרק סח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


מצודת דוד

"זה סיני" - ר"ל זה האלהים הנגלה לישראל על הר סיני

"נטפו" - זיעה מגודל החרדה

"שמים" - שרי מעלה

"ארץ" - האומות יושבי הארץ

מצודת ציון

"נטפו" - מלשון נטיפה והזלה